De Bibliotheek op school

Een goede schoolbibliotheek valt of staat met een goede medewerker. Deze, vaak vrijwillige, medewerker is op de hoogte van alles wat met zijn of haar werk te maken heeft. Een belangrijk onderdeel van het programma de Bibliotheek op school is de jaarlijkse training. Hiermee blijven medewerkers van schoolbibliotheken up-to-date over het helpen van leerlingen en de technische kant van het bibliotheekwerk.

Geen bieb zonder goede medewerker

De training van de Bibliotheek op school wordt jaarlijks op verschillende locaties in de provincie gehouden. Tijdens de bijeenkomst komen leescoördinatoren, leerkrachten en biebouders samen. Ze komen meer te weten over onderwerpen die relevant zijn voor het hebben van een goede schoolbibliotheek. Dit kunnen technische onderwerpen zijn, zoals het bibliotheeksysteem V@school. Ook de zachte kant komt aan bod; bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen in de schoolbibliotheek. De bijeenkomst is onderdeel van het landelijke programma de Bibliotheek op school. In onze provincie wordt al op meer dan 180 onderwijslocaties gewerkt met dit succesvolle programma.

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij je contactpersoon van de bibliotheek.