de Bibliotheek op school

Voor het onderwijs

De Bibliotheek op school is een landelijk programma voor het basis- en voortgezet onderwijs. Bibliotheek en school gaan een strategische meerjarige samenwerking aan. Leesmotivatie en leesplezier krijgen hierin volop aandacht. Ook het verbeteren van digitale geletterdheid hoort bij het programma.

In het programma gaan we uit van de visie van de school op collectie, lezen en digitale geletterdheid. Wat wil de school bereiken en verbeteren? Maar ook: wat is er al? Aan de hand hiervan hebben we meerdere, flexibel in te zetten bouwstenen. Niet met een standaard programma, maar een traject waarbij rekening wordt gehouden met de lokale situatie, wensen en behoeften. Deze aanpak bouwt voort op de Bibliotheek op school voor het primair onderwijs. Samen werken we aan het verbeteren van de leesvaardigheid.

Voor het primair onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs

Vragen over de Bibliotheek op school?

Stel je vraag aan een medewerker van de bibliotheek bij jou in de buurt of neem contact op met onze klantenservice.

Cursussen en trainingen

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers kunnen bij ons verschillende cursussen en trainingen volgen.

Bekijk het aanbod

V@school bibliotheeksysteem