Terug naar de bron

De bibliotheek biedt een kant en klaar lesprogramma informatievaardigheden voor leerlingen uit klas 2 van het VMBO, de HAVO en het VWO. Aan de hand van het stappenplan The Big Six leren leerlingen hoe ze efficiënt betrouwbare informatie kunnen vinden. In overleg met de betrokken docent stemt de bibliotheek de inhoud van het programma af op een opdracht die de leerlingen voor een schoolvak moeten maken. Van aardrijkskunde tot Nederlands: alle vakken waarbij het verzamelen en beoordelen van informatie een rol speelt, kunnen gekoppeld worden aan Terug naar de bron. Een voorbeeld is het project ‘Ik was er eens’ voor klas 2 van het VMBO: een bronnenonderzoek gekoppeld aan een schrijfopdracht voor de vakken Nederlands en geschiedenis.

Terug naar de bron in vogelvlucht

• Voor wie: klas 2 VMBO, HAVO, VWO

• Periode: in overleg

• Duur: 90 minuten

• Locatie: in de bibliotheek

• Kerndoelen en eindcompetenties VO: 4, 5, 9, 36, 40, 49

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie en de aanmelding kun je terecht bij je contactpersoon van de bibliotheek.

Delen

X
Image CAPTCHA