Spreekuur Statushouders

Elke donderdag is er een spreekuur van MJD voor statushouders. MJD is een welzijnsorganisatie die iedereen stimuleert om mee te doen in de maatschappij. Zij bieden statushouders maatschapelijke begeleiding. Op het spreekuur kunnen statushouders terecht met al hun vragen.

Taalhuis Hogeland

Het Taalhuis Hogeland helpt je bij het beter leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Volg een gratis cursus of vind een Taalvrijwilliger.

> Lees meer

Delen

X
Image CAPTCHA