Provinciale steuninstelling

Biblionet Groningen is door de Provincie Groningen aangewezen als provinciale steuninstelling. Dat betekent dat we onderdeel zijn van de structurele, culturele infrastructuur in de provincie Groningen.

We zijn, specifiek voor de steunfunctie bibliotheekvoorziening en in breder verband, het expertisecentrum en een platform voor de provinciale cultuursector. We stimuleren en faciliteren samenwerking en verbinding tussen cultuurinstellingen. Ook ondersteunen we bij het ontwikkelen van (gezamenlijke) activiteiten en projecten.

Incidenteel Cultuurbudget

Voor het mede mogelijk maken van culturele projecten zet de Provincie Groningen het Incidenteel Cultuurbudget (ICB) in als deze gericht zijn op één of meerdere specifieke doelen:

  • participatie: meedoen aan culturele activiteiten
  • presentatie van het Groninger erfgoed
  • stimuleren van publieksbereik
  • innovatie
  • (inter)nationale en regionale samenwerking
  • kennisvermeerdering, kennisdeling en bewustwording

Op de website van de Provincie Groningen is meer informatie te vinden over de ICB.

Ondersteuning

Heb je een projectidee en kun je ondersteuning gebruiken bij de ontwikkeling of de subsidieaanvraag, dan kun je contact opnemen met Biblionet Groningen of met een van de andere provinciale steuninstellingen: Erfgoedpartners, Centrum Groninger Taal & CultuurVrijdagLibau en De Verhalen van Groningen.
 

Logo Provincie Groningen

De activiteiten van Biblionet Groningen worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Groningen.
 

X
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA