Privacy & gebruik

Gebruiksvoorwaarden

1. De website Biblionetgroningen.nl is een uitgave van Stichting Biblionet Groningen.

2. Door het gebruik van Biblionetgroningen.nl stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden.

3. Biblionet Groningen registreert persoonlijke gegevens van abonnementhouders van de Bibliotheek ten behoeve van de Lenersadministratie. Hierop is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Zie voor meer informatie het bibliotheekreglement.

4. Op Biblionetgroningen.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar specifieke bezoekers en worden gebruikt om het gebruik van de website te monitoren en optimaliseren. De website gebruikt hiervoor cookies. Meer informatie over cookies.

5. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op websites waar Biblionetgroningen.nl naar toe linkt of die naar Biblionetgroningen.nl doorlinken.

6. Biblionetgroningen.nl behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden aan te passen. Elke aanpassing zal op deze webpagina gepubliceerd worden.

 

Disclaimer

1. Deze disclaimer is van toepassing op alle pagina’s van Biblionetgroningen.nl.

2. Door het gebruik van Biblionetgroningen.nl stemt u in met deze disclaimer.

3. Stichting Biblionet Groningen spant zich in om de inhoud van de pagina’s van Biblionetgroningen.nl regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

4. Biblionet Groningen verschaft de inhoud van Biblionetgroningen.nl in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. Op alle inhoud van Biblionetgroningen.nl rust auteursrecht volgens de creative commons richtlijnen. De inhoud mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, mag niet gebruikt worden zonder naamsvermelding en mag niet bewerkt worden zonder toestemming vooraf. Zie voor de complete richtlijnen: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl/legalcode.

6. Biblionet Groningen is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Biblionetgroningen.nl of met de onmogelijkheid deze te kunnen raadplegen.

7. Biblionet Groningen mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Biblionet Groningen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

8. Biblionet Groningen is niet verantwoordelijk voor aan Biblionetgroningen.nl gekoppelde bestanden of webpagina’s van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging in.

9. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van Biblionetgroningen.nl of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U, de gebruiker van Biblionetgroningen.nl, bent verantwoordelijk voor het gebruik van de website en al hetgeen u vanuit de website verzendt.

10. Biblionet Groningen behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen Biblionetgroningen.nl te gebruiken en/of van bepaalde diensten die worden aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Biblionet Groningen de toegang tot de website monitoren.

11. U zal Biblionet Groningen, diens werknemers en vertegenwoordigers beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

12. Voor het beheer en publicatie van de adresgegevens en openingstijden van de bibliotheekvestigingen maakt Biblionet Groningen gebruik van G!ds

13. Biblionet Groningen behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Elke aanpassing zal op deze webpagina gepubliceerd worden.

 

Publicatiedatum: 31 oktober 2017

X
Wachtwoord vergeten?