Een leesbevorderaar voor elke klas

Gepubliceerd op: 11 april 2022 16:23

Biblionet Groningen en de pabo van Hanzehogeschool Groningen gaan samenwerken. Op 11 april ondertekenden de organisaties een intentieverklaring voor een leesoffensief gericht op studenten, de leerkrachten van de toekomst. “Als het aan ons ligt, staat er straks een leesbevorderaar voor elke klas!”

"Leren begint met lezen", vertelt Rachel van den Hoogen, bestuurder bij Biblionet Groningen. "Kinderen die veel lezen kennen meer woorden, zijn beter in begrijpend lezen en doen het daardoor beter op school. Als leerkracht kun je lezen en leesplezier stimuleren door een prettig 'leesklimaat' in de klas te creëren. Lees bijvoorbeeld elke dag een kwartier voor, en zet jeugdliteratuur ook in bij vakken als aardrijkskunde of geschiedenis. Het helpt als de juf of meester zelf graag leest, bekend is met jeugdliteratuur en weet hoe je leerlingen kunt begeleiden en motiveren om te lezen. Daar steken we op in."

"De betrokkenheid van onze docenten bij lezen en leesbevordering is groot", vult Marietta Muhonen, dean van de pabo, aan. "Er is behoefte aan een doorgaande lijn binnen het curriculum en aansluiting bij meer vakken dan alleen taal. Daarnaast willen we alle richtingen van de opleiding meenemen in de samenwerking. Zo ervaren leerlingen zelf het effect van een stimulerend leesklimaat. Als het aan ons ligt, staat er straks een leesbevorderaar voor elke klas: op de pabo, maar ook in de toekomstige klassen van onze studenten."

De Hanzehogeschool en Biblionet Groningen trekken drie jaar uit om het leesoffensief voor de docent van de toekomst vorm te geven.