Bestuur & toezicht

Stichting Biblionet Groningen wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur.

Raad van bestuur

Rachel van den Hoogen is bestuurder van Biblionet Groningen. De raad van bestuur volgt het Reglement raad van bestuur dat de raad van toezicht heeft vastgesteld. 

Raad van toezicht

De raad van toezicht van Stichting Biblionet Groningen houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur. Ambtelijk secretaris van de raad is Douwina de Vries, bereikbaar via e-mail. Onze raad van toezicht bestaat uit:

Alice Vellinga - Voorzitter

Roel van der Molen - vice-voorzitter

Bert Derksen  - Lid

Nynke Stellingsma - Lid

Patrick Trentelman - Lid

Bij de samenstelling van de raad van toezicht werken wij met het protocol Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen. Hierin staat wat een raadslid moet kunnen en weten. Maar ook wat de raad als geheel aan kwaliteiten zou moeten hebben. De jaarlijkse vergoeding voor de leden van de raad van toezicht is € 5.000 en € 7.500 voor de voorzitter van de raad.

Goed bestuur en goed toezicht

De raad van toezicht van Stichting Biblionet Groningen volgt de volgende aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording van de Governance Code Cultuur:

X
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA