Waardevolle inzichten tijdens bijeenkomst rondom laaggeletterheid

Hoe kun je laaggeletterden bereiken? Hoe maak je laaggeletterdheid bespreekbaar? En hoe zorgen we er voor dat men de weg naar bijvoorbeeld het Taalhuis weet te vinden? Het project Kop d’r Veur probeert antwoorden op deze vragen te vinden.

Onderdeel van het project is het verzamelen van input uit het veld als het gaat om (werken met) laaggeletterdheid. Vrijdag 16 maart kwamen 40 professionals die dagelijks te maken hebben met laaggeletterdheid op uitnodiging van Biblionet Groningen bij elkaar om hun waardevolle ervaringen, visie en keuzes te delen. Van maatschappelijk werkers, logopedisten, leerkrachten en buurtwerkers tot deurwaarders, Taalhuiscoördinatoren en bibliotheekmedewerkers; laaggeletterdheid is iets waar veel mensen in hun werk mee te maken krijgen. Met elkaar zijn we in gesprek gegaan over waar we in de praktijk tegenaan lopen, maar ook over handelingsverlegenheid en communicatie.

Waardevolle inzichten

De interactieve bijeenkomst heeft geleid tot een heleboel waardevolle inzichten die we gaan benutten voor het vervolg van het project Kop d’r Veur. We hebben specifiek input gevraagd over de mogelijkheden van virtual reality als een middel om bijvoorbeeld de drempels voor laaggeletterden te verlagen.  

Bondgenootschap

Kop d’r Veur is een project vanuit het provinciaal bondgenootschap Taal voor het Leven. In dit bondgenootschap werken organisaties als Stichting Lezen & Schrijven, Humanitas, Alfa College, Noordpoort, Biblionet Groningen alsmede welzijnsorganisaties de gemeenten Groningen en Grootegast en de Provincie, samen aan geletterdheid in Groningen. Het is een ambitieus project dat zich richt op het bereiken van volwassenen met Nederlands als eerste taal die moeite hebben met lezen en schrijven en om hen te verwijzen naar het Taalhuis.

De eerste fase van het project bestaat uit het onderzoeken hoe laaggeletterdheid bespreekbaar wordt, wat laaggeletterden ervan weerhoudt om in beweging te komen en wat de mensen die nu gebruikmaken van het Taalhuis juist heeft bewogen om wel die stap te zetten. De bijeenkomst met professionals was hier een onderdeel van.

Met behulp van alle input gaan we met de partners een traject inrichten en een campagne opzetten met als doel dat meer mensen de weg naar het Taalhuis weten te vinden. Eén van de middelen die we hiervoor onderzoeken is virtual reality. 

Delen

X
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA