Voorlezen: je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen

Uit onderzoek blijkt dat ouders het belang van voorlezen voor de taalontwikkeling van kinderen kennen. Toch is er nog veel onbekendheid over vanaf wanneer voorlezen nuttig is. Op dit moment is 1 op de 3 baby’s, dreumesen en peuters in Groningen lid van de bibliotheek. Slechts 2 op de 5 ouders weten niet dat kinderen gratis lid kunnen worden en het (diverse) aanbod van de bibliotheek voor jonge kinderen is bij lang niet iedereen bekend.

Daarom blijven we onder de aandacht brengen dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met voorlezen. En dat de bibliotheek voor ouders met jonge kinderen hiervoor de plek is. Dat doen we onder andere met campagnes als De Nationale Voorleesdagen en I love voorlezen

Als Biblionet Groningen dragen we ook met lees- en mediaprogramma’s bij aan taalontwikkeling en mediaopvoeding van 0- tot 4-jarigen. Dat doen we in onze vestigingen voor jonge kinderen en hun ouders, en in samenwerking met consultatiebureaus, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gemeenten. Samen de toekomst leren lezen, daar gaan we voor.

BoekStart

In alle 22 gemeenten waar Biblionet Groningen werkzaam is, werken we samen met de gemeente en het consultatiebureau aan het stimuleren van voorlezen in het programma BoekStart. Naast dat ouders een gratis BoekStart-koffertje kunnen ophalen voor hun baby, beschikken alle vestigingen over een collectie voor 0- tot 4-jarigen. Ook organiseren we in onze bibliotheken voorleesactiviteiten en (maandelijkse) voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders met hun baby, dreumes of peuter.

VoorleesExpress

Om ook jonge kinderen en hun ouders te bereiken die niet zo snel met boeken en lezen in aanraking komen, zijn we in gemeente Delfzijl gestart met de VoorleesExpress. De voorleesvrijwilligers van de VoorleesExpress lezen wekelijks thuis voor bij taalarme gezinnen en laten ouders zien hoe zij het voorleesritueel zelf kunnen overnemen.

Samen met peuterspeelzalen en kinderopvang

Door samen te werken met peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties bereiken we nog meer 0- tot 4-jarigen en hun ouders. Bijvoorbeeld tijdens De Nationale Voorleesdagen, maar ook door themacollecties op locatie aan te bieden. We stimuleren de deskundigheid van onder meer pedagogisch medewerkers door cursussen en trainingen op het gebied van (interactief) voorlezen en mediaopvoeding. In het programma BoekStart in de Kinderopvang krijgt deze samenwerking een structureel karakter.

> Bekijk ons onlangs vernieuwde aanbod voor peuterspeelzalen en kinderopvang

Aanbod 2017-2018 Peuterspeelzalen en kinderopvangcentra

Delen

X
Wachtwoord vergeten?