Voorlezen in de kinderopvang

Voorlezen is niet alleen leuk, maar ook heel belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen! Een heleboel medewerkers van kinderopvanglocaties in de provincie Groningen werken al volop mee aan leesbevordering. Vijf pedagogisch medewerkers haalden deze maand bij ons hun voorleescoördinator-certificaat en er gaan dankzij onze inzet drie nieuwe kinderopvanglocaties werken met BoekStart in de kinderopvang.

Nieuwe voorleescoördinatoren

De taak van een voorleescoördinator is het opzetten en uitvoeren van een voorleesbeleid op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Vijf enthousiaste pedagogisch medewerkers gingen de uitdaging aan en slaagden glansrijk voor de door ons georganiseerde cursus. We wensen deze nieuwe voorleescoördinatoren veel succes met het in praktijk brengen van alle opgedane kennis!

BoekStart in de kinderopvang

Met het programma BoekStart in de kinderopvang ondersteunen we kinderopvanglocaties. We leiden pedagogisch medewerkers op tot voorleescoördinator, helpen bij het inrichten van een aantrekkelijke leesomgeving en geven advies over o.a. geschikte boeken voor alle kinderen van 0-4 jaar. Belangrijke vragen zijn: hoe kan voorlezen een vaste plek krijgen in de kinderopvang? En hoe kunnen ouders meer bij het voorlezen betrokken worden? Kinderopvang het Hogeland, Thuishuis Oh gut oh grut in Noordbroek en medisch kinderdagverblijf De Kluft in Muntendam doen sinds deze maand mee met het programma BoekStart in de kinderopvang.

Kunst van Lezen

De drie genoemde kinderopvanglocaties kunnen investeren in BoekStart in de kinderopvang dankzij een startsubsidie van Kunst van Lezen. Kunst van Lezen is onderdeel van het actieplan Tel mee met Taal dat in 2016 werd opgezet om de laaggeletterdheid in Nederland te bestrijden en het (voor)lezen te bevorderen. De organisatie helpt kinderopvanglocaties en scholen bij het creëren van een leerzame en aantrekkelijke leesomgeving, onder andere door projecten als BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school te subsidiëren. Op naar een toekomst met veel leesplezier!

Delen

X
Image CAPTCHA