Terugblik: symposium ‘Samen werken aan geletterdheid’

Lezen en schrijven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Maar liefst 1 op 9 mensen in Nederland heeft moeite met lezen en schrijven. Ook in de provincie en de stad Groningen is er sprake van laaggeletterdheid. Om geletterdheid te bevorderen en te stimuleren, is het belangrijk dat de overheid, het onderwijs en maatschappelijke instanties de krachten bundelen. Wij vonden dit een goede aanleiding om, samen met het Groninger Forum, op 23 november het symposium ‘Samen werken aan geletterdheid’ te organiseren.

Samen de toekomst leren lezen

Mensen in Nederland verdienen het om geholpen te worden bij het leren lezen en schrijven. Daarom stond donderdagmiddag 23 november geheel in het teken van de missie: samen de toekomst leren lezen. Ruim 60 gasten, waaronder wethouders, directeuren van basisscholen, bovenschoolse directies en beleidsambtenaren van de provincie en de stad Groningen werden bijgepraat over diverse projecten en methodes om dit maatschappelijke doel samen te bereiken.  

Interessante sprekers: Maurice de Greef en Peter de Vries

Maurice de Greef, onderzoeker bij Maastricht University en de universiteit van Brussel, beet het spits af. Waarom volwasseneneducatie zo belangrijk is? “Technologie overkomt ons, met name de laaggeletterden. 50% van laaggeletterden is niet actief op de arbeidsmarkt.” Peter de Vries volgde hem op. In zijn verhaal stond ouderbetrokkenheid centraal. Om laaggeletterdheid terug te dringen is het volgens De Vries van belang dat ouders elkaar kennen en aan elkaar gekoppeld worden.  

Showcase van projecten die bijdragen aan geletterdheid  

Er volgde een informatiemarkt waarbij de gasten in groepjes langs diverse stands geleid werden. Daar werd men geïnformeerd over diverse activiteiten in de Bibliotheek Veendam, zoals Het Taalhuis en De Fabriek. Ook het programma van de Rijksuniversiteit Groningen, Success4All en het filmeducatie programma van het Groninger Forum kwamen aan bod, evenals het onderwijsaanbod van Biblionet Groningen. Hieronder vallen diverse projecten zoals Vakantielezen, Bibliotheek op school en VoorleesExpress.

Brug slaan tussen de 'bovenkant' en de 'onderkant'

Samen met Dirk Nijdam, directeur van het Groninger Forum, liet onze manager Jacqueline Roelofs hun gezamenlijke visie zien op samenwerking en op hoe zij een brug willen zijn tussen de ‘onderkant’ en de ‘bovenkant’ van de samenleving. Adriaan Langendonk, van Stichting Lezen & de Koninklijke Bibliotheek, sloot het presentatiegedeelte af met het belang van de doorgaande leeslijn. Hoe eerder begonnen wordt met (voor)lezen hoe beter het is voor de ontwikkeling van een kind. “Voorlezen aan baby’s is ontzettend belangrijk, daarom beginnen wij al bij verloskundigen.”

100-ste Bibliotheek op school

Obs Noorderbreedte werd daarna gefeliciteerd door Arend Middelveld, onze bestuurder, omdat zij de 100e school zijn met een Bibliotheek op school. Directeur Dino Andriol nam de bloemen en cheque in ontvangst. In januari wordt deze 100-ste Bibliotheek op school feestelijk geopend. 

Theatrale invulling

Het geheel werd op sfeervolle en theatrale wijze aan elkaar gezongen door Gabriëlle Glasbeek, cabaretière bekend van de Groningse cabaretformatie Vrouw Holland. Zij gaf het symposium een luchtig en feestelijk tintje waar met veel enthousiasme op gereageerd werd. Vol overgave verwelkomde zij alle gasten, zong de sprekers enthousiast en improviserend toe en sloot af met een op Ramses Shaffy geïnspireerd slotlied! En de zaal zong uit volle borst mee.

Na een hapje en een drankje gingen de gasten huiswaarts, met ideeën en inspiratie voor nieuwe projecten en samenwerkingen.

Delen

X
Wachtwoord vergeten?