Samenwerking met Gebiedscoöperatie Westerkwartier

Op donderdag 4 juli hebben we een samenwerkingscontract getekend met Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Samen gaan we werken aan een bloeiend sociaal, educatief en cultureel leven in het Westerkwartier.

Samen sterk

De thema's die bij de samenwerking centraal staan, zijn: meedoen in de samenleving, persoonlijke ontwikkeling, een (gezinsgerichte) aanpak laaggeletterdheid, innovatie en eLABs. Directeur Rachel van den Hoogen licht de mooie samenwerking in de regio kort toe: “Ons gezamenlijke doel is dat alle inwoners van het Westerkwartier vanzelfsprekend mee kunnen doen en bij kunnen dragen aan de samenleving. De bibliotheek is van iedereen. Als openbaar toegankelijke voorziening willen we een wezenlijke maatschappelijke bijdrage leveren aan het leven van mensen door hen de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen, zich te laten inspireren en elkaar daarbij te ontmoeten. Zo draagt de bibliotheek in co-creatie met Gebiedscoöperatie Westerkwartier haar steentje bij aan een vitaal Westerkwartier met een bloeiend sociaal en cultureel leven voor alle inwoners.”

De Innovatieboerderij

De ondertekening van het samenwerkingscontract vond plaats op de plek van de Innovatieboerderij: een centrale werkplek in Zuidhorn die kinderen, studenten, inwoners, ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek met elkaar verbindt en inspireert tot innovatieve samenwerking. Het doel van de Innovatieboerderij is werken aan een betrokken, economisch en sociaal sterkere regio, nu en in de toekomst. Daarnaast biedt de boerderij de mogelijkheid om de samenwerking tussen Biblionet Groningen en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier verder te verkennen en te intensiveren. Directeur van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier Hans Bergsma is enthousiast over deze plek en de samenwerking: “We kijken uit naar de samenwerking met Biblionet Groningen: een partner die ons op sociaal en cultureel gebied een extra boost kan geven en samen met ons een mooie bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van de Innovatieboerderij. Een win-win situatie voor beide partijen!”

Delen

X
Image CAPTCHA