Samen met pabostudenten werken aan leesbevordering en leesplezier

Lezen is belangrijk: het bevordert de taalvaardigheid en draagt bij aan de groei van de woordenschat. Vooral op basisscholen, waar leerlingen zich van groep 1 t/m groep 8 sterk ontwikkelen, is voldoende lezen van belang. Daarom zijn we vorig jaar begonnen met een structureel leesbevorderingstraject voor pabostudenten op de NHL Stenden Hogeschool.  

Meesters en juffen als leesbevorderaars

Hoe kun je leerlingen stimuleren om boeken te lezen? Hoe zorg je ervoor dat die leerlingen bovendien leesplezier ervaren? En wat zijn geschikte, tot de verbeelding sprekende jeugdboeken? Dat zijn vragen die centraal staan tijdens het leesbevorderingstraject voor de pabostudenten. Om leerlingen aan te zetten tot lezen, is het van belang dat leerkrachten onder andere regelmatig voorlezen, leesadvies kunnen geven en samen met leerlingen over boeken kunnen praten. Als toekomstige leerkrachten hebben de pabostudenten een voorbeeldrol. Zelf plezier hebben in lezen en dat in de klas uitstralen, is daarom ook van belang. Een belangrijk onderdeel van het leesbevorderingstraject is de Bibliotheek op school: een eveneens structurele aanpak waarbij we samen met basisscholen hard werken aan leesbevordering door onder andere een leesplan op te stellen en leerkrachten op te leiden tot leescoördinatoren. Maar liefst 160 basisscholen in de provincie Groningen doen mee met deze aanpak en onze leesconsulenten hebben veel baat bij nieuwe leerkrachten die bekend zijn met dit concept.

Pilot 2018-2019

Het afgelopen schooljaar volgden studenten van de NHL Stenden Hogeschool in Groningen een pilot van het leesbevorderingstraject. Deze pilot sluit aan bij de verschillende onderdelen van het vak Nederlandse taal in het eerste jaar van de opleiding tot docent basisonderwijs. Nu het schooljaar bijna is afgerond kunnen we concluderen dat de pilot mooie resultaten heeft opgeleverd. Alle studenten zijn lid van de bibliotheek, de speciale pabovoorleeswedstrijd was een succes en de lessen Interactief voorlezen, de Bibliotheek op school en Digitale geletterdheid sloegen aan. “Met de pilot ontstaat er een doorgaande lijn van leesbevordering: van BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school in het basis - en voortgezet onderwijs tot dit traject voor pabostudenten in het hogere beroepsonderwijs,” stelt leesconsulent Anneke Tiddens.

Samenwerking en vervolg

Bij de totstandkoming van het uiteindelijke leesbevorderingstraject op de pabo werken we drie jaar lang op strategisch niveau nauw samen met de NHL Stenden Hogeschool. Inhoudelijk zullen we het traject zoveel mogelijk afstemmen op de bouwstenen van de aanpak de Bibliotheek op school. “In het begin was de samenwerking met de nieuwe doelgroep van pabostudenten spannend,” vertelt Anneke Tiddens, “maar de expertise van beide organisaties, Biblionet Groningen en de NHL Stenden Hogeschool, maakt de samenwerking tot een succes.” Op dit moment voeren we gesprekken over hoe we het traject kunnen laten aansluiten bij het nieuwe curriculum van de pabo. Daarnaast bespreken we hoe we de samenwerking tussen bibliotheken en de verschillende locaties van de NHL Stenden Hogeschool op elkaar af kunnen stemmen.

Delen

X
Image CAPTCHA