Provincie akkoord met meerjaren innovatieprogramma Bibliotheekwerk

Als Provinciale Ondersteuningsinstelling stimuleren wij innovatie en ontwikkeling van Groningse bibliotheken. Met name de maatschappelijk-educatieve rol van de bibliotheek, waarbij een geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen voor alle Groningers voorop staat. Hoe we dit de komende jaren gaan doen, staat in ons meerjaren innovatieprogramma Bibliotheekwerk 2021-2024 waar de provincie Groningen mee akkoord is gegaan.

Met het innovatieprogramma werken we aan de innovatie en ontwikkeling van de Groningse bibliotheken, in samenwerking met Forum Groningen en de Groningse gemeenten. Een duurzame en constructieve manier van werken voor de komende vier jaar. De afgelopen jaren hebben bibliotheken hun focus verlegd van een traditionele uitleenbibliotheek naar een maatschappelijk-educatieve bibliotheek. De bibliotheek is de plek in de samenleving die inspireert, waar bijzondere ontmoetingen plaatsvinden en waar iedereen terecht kan om zich een leven lang te ontwikkelen. Het meerjaren innovatieprogramma draagt bij aan de doorontwikkeling van deze koers.

Alle Groningers doen mee

Drie maatschappelijke opgaven staan centraal op het gebied van geletterdheid, digitalisering en persoonlijke ontwikkeling.

Om laaggeletterdheid terug te dringen én te voorkomen, richten we ons de komende jaren op het innoveren en ontwikkelen van een aanpak en methoden die bijdragen aan het bevorderen van lezen en taalvaardigheid. Want wie kan lezen, kan zijn wereld beter begrijpen en duiden. Een integrale werkwijze en gezinsaanpak dragen hieraan bij. Daarnaast moeten alle Groningers kunnen meedoen in de (digitale) samenleving. Thema’s zoals mediawijsheid en digitale vaardigheden krijgen veel aandacht in het innovatieprogramma. En om een leven lang leren mogelijk te maken ontwikkelt de bibliotheek zich tot een podium voor programmering en ontmoeting, een werkplaats om te experimenteren, ervaren en ontdekken, en een hub waar concrete verbindingen worden gelegd tussen mensen, ideeën en ontwikkelingen.

Groningse doorvertaling van landelijk Bibliotheekconvenant

Aan deze drie maatschappelijke opgaven wordt ook op landelijk niveau samengewerkt. Dezelfde thema's zijn opgenomen in het Bibliotheekconvenant (2020), dat is ondertekend door het Rijk, de provincies, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en alle bibliotheekorganisaties. Met het meerjaren innovatieprogramma hebben we een doorvertaling gemaakt met een duidelijke Groningse signatuur.

Mirjam Wulfse, Gedeputeerde provincie Groningen en Rachel van den Hoogen, bestuurder Biblionet Groningen spraken met elkaar over het meerjaren innovatieprogramma Bibliotheekwerk. Bekijk onderstaande video: 

Rachel van den Hoogen en Mirjam Wulfse

Delen

X
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA