Promotie digitale prentenboeken in Kindcentrum Villa Oostwold

Digitale prentenboeken hebben een positief effect op de woordenschat van kinderen. Dit komt doordat digitale prentenboeken dankzij beweging en de mogelijkheid om in te zoomen, kinderen meer hints geven om moeilijke woorden aan beelden te koppelen. Toch werkt meer dan de helft van de medewerkers in de kinderopvang (58%) nog niet met digitale prentenboeken. “Wij willen hier verandering in brengen,” aldus Gonny Apol, adviseur bij Biblionet Groningen. “Daarom gaan we samen met BoekStart en Kindcentrum Villa Oostwold werken aan een landelijke pilot ter promotie van de inzet van verantwoorde digitale prentenboeken.”

Pilot in de provincie

De pilot gaat landelijk op zes kinderopvanglocaties van start. Eén van deze zes locaties is Kindcentrum Villa Oostwold in gemeente Westerkwartier. Apol vertelt: “Tijdens de start van de landelijke pilot leren de medewerkers van kinderopvangcentra waarom het belangrijk is om digitale prentenboeken te gebruiken. De locatie krijgt eveneens begeleiding door onderzoeksbureau Sardes in het effectief werken met de Monitor BoekStart. Deze monitor geeft informatie over beleid en organisatie rondom BoekStart in de kinderopvang. Het voedt daarnaast de dialoog tussen de kinderopvangorganisatie en de bibliotheek met het oog op versterking van de samenwerking.

Lezen en ontwikkeling

"Geanimeerde boeken geven kinderen niet alleen meer hints om moeilijke woorden te kunnen begrijpen, maar ze maken ook gebruik van muziek om een verdrietige of blije gebeurtenis in het verhaal te accenturen. Op deze manier kunnen digitale boeken het verhaalbegrip en de taalontwikkeling extra ondersteunen”, aldus Apol. “Verder weten digitale prentenboeken goed de aandacht van de kinderen vast te houden. Maar natuurlijk gebeurt het meeste als een ouder of een pedagogische medewerker aan het kind voorleest. Dan is er bijvoorbeeld ook emotioneel contact tussen voorlezer en kind.”

BoekStart in de kinderopvang

Samen met BoekStart werken we aan het leesplezier en de taalontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt onder meer met het programma BoekStart in de kinderopvang. Het programma bestaat uit scholing, het inrichten van een aantrekkelijke leesomgeving, advies over het opstellen van een voorleesplan, tips en advies om ouderbetrokkenheid te vergroten. Steeds meer kinderdagverblijven en peuterspeelzalen geven voorlezen en taal een vaste plek. "Wij ondersteunen daar vanuit onze expertise graag bij", aldus Gonny Apol. 

Delen

X
Image CAPTCHA