Onderzoek: sterke samenwerking met basisonderwijs

In de provincie Groningen werkte 99,1 procent van alle reguliere basisscholen in 2018 samen met Biblionet Groningen aan leesbevordering. Dat blijkt uit het onderzoek Samenwerking Primair onderwijs 2017-2018 van het Bibliotheekonderzoeksplatform. “Een prachtige score, waarmee we ver boven het landelijke gemiddelde uitstijgen,” aldus senior adviseur Taal als basis Wia Huisman-Smeenk.

Er gaat niets boven Groningen

Het onderzoek Samenwerking Primair onderwijs is een landelijk onderzoek naar de samenwerking tussen basisscholen en bibliotheken. Het spitst zich toe op leesbevordering, informatievaardigheden en mediawijsheid. Omdat alle bibliotheekorganisaties uitgenodigd worden om deel te nemen aan het onderzoek, kunnen de resultaten van Biblionet Groningen vergeleken worden met landelijke gemiddelden. En dan blijkt dat we het erg goed doen!

Samen werken aan leesbevordering en leesplezier

Om het lezen te bevorderen en het leesplezier te vergroten, kunnen scholen meedoen met de Bibliotheek op school: een structurele aanpak waarbij we intensief samenwerken met leerkrachten. Scholen die meedoen met de Bibliotheek op school richten een schoolbibliotheek vol mooie boeken in en leren werken met het bibliotheeksysteem V@school, aan de hand waarvan de leerlingen zelf boeken kunnen zoeken en betrokken bieb-ouders boeken kunnen uitlenen en innemen. Een ander belangrijk onderdeel van de Bibliotheek op school is de Open Boek-cursus tot leescoördinator voor leerkrachten.

Samen leren over lezen  

“Tijdens de cursus leren we leerkrachten over onder andere leesbevordering, de verschillende genres in de jeugdliteratuur en het organiseren van een boekenkring,” vertelt Huisman-Smeenk, die de Bibliotheek op school coördineert. “Eenmaal geslaagd als leescoördinator is de leerkracht een belangrijke schakel tussen de school en Biblionet Groningen. Samen stellen we een leesplan op, waarin we vastleggen hoe we zo veel mogelijk leerlingen met de neus in de boeken kunnen krijgen.” In Groningen beschikt 50-75 procent van de basisscholen over een leesplan. Dat is een aanzienlijk hoger percentage dan het landelijke gemiddelde van 16,5 procent.

Leerlingen leren programmeren

Op het gebied van informatievaardigheden en mediawijsheid bieden we basisscholen diverse workshops, trainingen en programma’s voor leerkrachten, ouders en de leerlingen zelf. Een voorbeeld is het programma Op bezoek bij Dash, waarbij leerlingen uit groep 5 en 6 aan de hand van het blauwe robotje Dash leren programmeren. In een mediaplan leggen we samen met de scholen vast welke middelen er zullen worden ingezet om de informatievaardigheden en mediawijsheid van leerlingen te vergroten. Op dit moment beschikt minder dan 25 procent van de basisscholen in de provincie Groningen over een mediaplan. In het schooljaar 2019-2020 bieden we daarom drie programma’s aan die samen een doorgaande leerlijn op het gebied van informatievaardigheden en mediawijsheid vormen voor groep 3 t/m 8.

De toekomst leren lezen

“In de toekomst hopen we de samenwerking met alle Groningse basisscholen te kunnen voortzetten,” aldus Huisman-Smeenk. “Uit het onderzoek van het Bibliotheekonderzoeksplatform komt naar voren dat onze organisatie voldoende expertise in huis heeft om dat te realiseren. Bovendien zijn alle betrokken Biblionet Groningen-medewerkers zeer tevreden over de huidige samenwerkingsverbanden. Dus ik zeg: op naar een toekomst vol lees- en mediaplezier!”

Delen

X
Image CAPTCHA