Nieuwe koers werpt vruchten af: mooie resultaten behaald in 2017

Biblionet Groningen wil dat alle inwoners van Groningen kunnen meedoen in de samenleving en zich kunnen ontwikkelen. Hier zetten wij ons, in opdracht van 19 Groningse gemeenten, vol voor in. Met de nieuwe bibliotheek van ontmoet, leer en ontdek in Appingedam en Veendam (bekijk de virtuele tour), maar ook met eLAB’s, Bibliotheken op school, cursussen digitale vaardigheden en Taalhuizen. Deze nieuwe koers werpt haar vruchten af, zo laten de resultaten van het afgelopen jaar zien.

Ontmoet, leer en ontdek in de bibliotheek

In 2017 werd de koers waar Biblionet Groningen sinds 2 jaar vol op inzet zichtbaar in de nieuwe vestigingen in Appingedam en Veendam. Daar kreeg de educatieve en maatschappelijke bibliotheek een gezicht onder het motto Ontmoet, leer en ontdek. Hiermee wordt de bibliotheek meer dan ooit tevoren een omgeving waar mensen zich kunnen ontwikkelen.

In de vernieuwde bibliotheken in Appingedam en Veendam is bijna elke dag iets te doen, van cursussen en workshops tot voorleessessies en voorstellingen. Het eLAB speelt hierin een belangrijke rol. Het is de plek voor jong en oud om te experimenteren en de 21ste-eeuwse vaardigheden te oefenen. De bibliotheek in Hoogezand was de eerste met een eLAB en door de positieve ervaringen volgden Appingedam en Veendam al snel.

Dat de vernieuwingen aanslaan blijkt wel uit het feit dat Bibliotheek Veendam onlangs genomineerd werd voor ‘Beste Bibliotheek van Nederland 2018’. Een enorme eer en bovendien de bevestiging dat we op de goede weg zijn. We zijn in gesprek met verschillende Groningse gemeenten om te kijken of we dit jaar nog een aantal vestigingen kunnen vernieuwen tot bibliotheken voor ontmoeten, leren en ontdekken. En we hopen het aantal eLAB’s te kunnen uitbreiden, zodat meer mensen kunnen experimenteren met allerlei nieuwe technologieën.

Bibliotheken goed gebruikt en bezocht

Het stond vorige week nog in de krant: er wordt steeds minder gelezen. Bij veel bibliotheken in het land is ook sprake van een dalend aantal uitleningen. In de provincie Groningen is daar relatief weinig van te merken. Onze bijna 100.000 leden leenden afgelopen jaar 2,28 miljoen papieren boeken en andere materialen; in 2016 was dit 2,37 miljoen. Dat we de boetes hebben afgeschaft, heeft zeker bijgedragen aan dit resultaat. Door alle activiteiten en natuurlijk voor het lenen en terugbrengen trekken onze 42 bibliotheekvestigingen in de provincie elk jaar 1,5 miljoen bezoekers.

Meer bibliotheekleden lezen e-books

Het aantal leden dat e-books leent van de bibliotheek steeg in Groningen afgelopen jaar met 21%. Ruim 20.000 Groningse bibliotheekleden leenden in 2017 bij elkaar 157.300 e-books. Onze leden hebben het e-books lenen echt omarmd. Geen enkele andere bibliotheekorganisatie in Nederland heeft zoveel gebruikers van e-books hier in Groningen. Er is ook steeds meer keus in e-books. De collectie e-books van de bibliotheek bestaat uit zo’n 15.000 titels waaronder thrillers, literatuur, informatieve boeken en kinderboeken.

Meedoen in de samenleving

Biblionet Groningen heeft als missie dat alle inwoners van Groningen kunnen meedoen in de samenleving. Goed kunnen lezen en schrijven, maar ook digitale vaardigheden zijn hiervoor onmisbaar. Iedereen die ondersteuning kan gebruiken in de digitale wereld is bij ons meer dan welkom. Om zelf te oefenen of vragen te stellen tijdens een inloopspreekuur. Ook kan men inmiddels in 15 Groningse bibliotheekvestigingen een cursus digitale vaardigheden volgen, zoals Klik & Tik en Digisterker.

Om laaggeletterdheid terug te dringen, openden vorig jaar 13 nieuwe Taalhuizen de deuren. Een Taalhuis is de plek in de bibliotheek voor mensen die hun taalvaardigheid willen verbeteren. Biblionet Groningen werkt hiervoor samen met onder andere gemeentes, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. In totaal telt de provincie nu 18 Taalhuizen waar inwoners ondersteuning krijgen bij het beter leren lezen en schrijven. Dat blijft hard nodig; 1 op de 9 volwassen Nederlanders is laaggeletterd.

100 Bibliotheken op school

Naast het terugdringen van laaggeletterdheid zet Biblionet Groningen ook vol in op het voorkomen van taalachterstanden. Met verschillende programma’s en projecten worden scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang ondersteund om taalontwikkeling en leesplezier te stimuleren. Zo wordt er op 100 basisscholen gewerkt met het programma de Bibliotheek op school. Dit programma is zo succesvol dat het nu ook in het voortgezet onderwijs wordt toegepast.

Delen

X
Image CAPTCHA