Minister Bussemaker: compliment voor de bibliotheek

Uit de bibliotheekmonitor die minister Bussemaker eind januari aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat de bibliotheken een steeds bredere maatschappelijke functie vervullen. Zo is het aantal georganiseerde activiteiten toegenomen van 72.000 in 2014 naar 82.000 in 2015. Minister Bussemaker is lovend over de bibliotheek in de bijbehorende brief en persbericht: "De Nederlandse bibliotheken verdienen ieder een groot compliment. De bieb is een aantrekkelijke ontmoetingsplaats geworden, waar jongeren en volwassenen graag komen. Ze kunnen boeken lenen, maar ook een talencursus volgen, met een 3d-printer aan de slag gaan of meedoen aan een debat. De bibliotheek heeft zichzelf heruitgevonden."

Aantal jeugdleden stijgt

Landelijk nam het aantal jeugdleden toe; in de provincie Groningen zelfs met bijna 8%. In 2015 waren in totaal 2,3 miljoen kinderen en jongeren lid van de bibliotheek. Het aantal fysieke uitleningen aan jeugdleden is gestegen van 36 miljoen boeken naar 38 miljoen in 2015.

Digitale bibliotheek

Bibliotheekleden kunnen in toenemende mate gebruikmaken van een digitale bibliotheek. Vanuit de huiskamer kunnen inmiddels 12.000 e-books geleend worden. In 2015 werden die e-books 4 miljoen keer digitaal geleend door in totaal zo’n 234.000 personen. Dit aantal is het afgelopen jaar verder gestegen naar ruim 340.000.

Wsob en bibliotheekmonitor

Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) in werking getreden. De wet heeft als uitgangspunt dat elke inwoner van Nederland toegang heeft tot fysieke en digitale diensten van de bibliotheek. De bibliotheekmonitor geeft een beeld van de situatie een jaar na de inwerkingtreding van de wet.

Delen

X
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA