Innovatief en inspirerend: Virtual Reality project van start

Door middel van virtual reality in de huid kruipen van een laaggeletterde en daardoor ervaren hoe het is om laaggeletterd te zijn? Binnenkort kan het. Deze week zijn de opnames gestart voor een nieuw project in de provincie Groningen. Het virtual reality project is een initiatief vanuit het Provinciaal Bondgenootschap aanpak Laaggeletterdheid naar een idee van onze collega's Peter Doorn en Mariça van de Weerd. 

Innovatief en inspirerend

“Dit virtual reality project gaat voor meer bekendheid over laaggeletterdheid zorgen. Het is een innovatief, inspirerend Groninger initiatief over hoe laaggeletterdheid kan worden ervaren, besproken én aangepakt. Een boeiend project ook, dat zich zowel verplaatst in de laaggeletterde zelf, als in de professional die de laaggeletterde wil helpen.”, aldus Peter. Hij vervolgt: “Deze week zijn de opnames gestart op diverse locaties in Stad en ommeland. Acteur Mads Wittermans, bekend van de spannende televisieserie Penoza, speelt een rol in het project. Het wordt prachtig, ook dankzij de samenwerking met een bedrijf uit Groningen dat veel ervaring heeft met virtual reality: VIEMR.”

Laaggeletterdheid onbekend

Tien jaar geleden was laaggeletterdheid een nog vrijwel onbekend begrip. Inmiddels is daar wel wat verandering in gekomen, maar deze beperking wordt nog vaak verward met analfabetisme. Er zijn tal van vooroordelen over mensen die peentjes zweten wanneer ze een tekst onder hun neus krijgen. ‘Die zal wel gewoon dom zijn’, of ‘dat zijn vast buitenlanders’. Zo simpel is het niet. Een groot aantal mensen schaamt zich voor laaggeletterdheid. Deze groep ‘die achter de voordeur’ blijft is moeilijk te bereiken.

Professionals

Er is al een groep die achter de voordeur komt bij laaggeletterden: professionals. Uit gesprekken blijkt dat zij uitstekende partners zijn met hart voor de zaak, maar dat ze handelingsverlegenheid ervaren op het bespreekbaar maken van het thema laaggeletterdheid. Peter: “Wij gaan ze helpen met gebruik van virtual reality. Met een VR-tool en bijhorende training kunnen zij zich beter verplaatsen in de belevingswereld van een laaggeletterde om vervolgens ook makkelijker het gesprek aan te kunnen gaan. Op termijn willen we de video’s en de training ook elders in Nederland gaan aanbieden bij hulpverleners die in hun werk te maken hebben met laaggeletterdheid.”

Taalhuis in de bibliotheek

Tijdens keukentafelgesprekken zullen de professionals sneller herkennen wanneer iemand problemen heeft met lezen en weten ze vervolgens wat ze kunnen doen om die persoon te helpen. Hulpverleners bereiken zo een zeer belangrijke doelgroep: de laaggeletterden. Meer van hun zullen het Taalhuis in de bibliotheek vinden waar hulp te krijgen is bij het leren van basisvaardigheden als lezen en schrijven. Het Provinciaal Bondgenootschap aanpak Laaggeletterdheid, waar wij onder meer samen met het Alfa-college in zijn vertegenwoordigd, zorgt ervoor dat het VR-project de komende tijd verder wordt uitgezet.

Delen

X
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA