Indienen aanvraag Incidenteel Cultuurbudget

Heb je een projectidee en kun je ondersteuning gebruiken bij de ontwikkeling of de subsidieaanvraag? Dan kun je met ons contact opnemen of met een van de andere provinciale steuninstellingen: Erfgoedpartners, Huis van de Groninger Cultuur, Vrijdag, Libau en De Verhalen van Groningen.

Het is vanaf nu weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het Incidenteel Cultuurbudget (ICB) van de provincie Groningen. Met de inzet het van ICB regionale projecten stimuleren op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed, gericht op één of meerdere van de volgende specifieke doelen:

  • participatie: actieve deelname aan culturele projecten;
  • de presentatie van het Groninger erfgoed;
  • publieksbereik;
  • innovatie (nieuwe bovenlokale initiatieven of de doorontwikkeling ervan);
  • (inter)nationale en regionale samenwerking;
  • kennisvermeerdering, kennisdeling en bewustwording.

De sluitingsdata voor de eerstkomende rondes zijn:

15 januari en 15 maart 2019

Let op: het project moet voldoen aan de criteria. Kijk op de website van de provincie Groningen voor een volledig overzicht van de criteria en voorwaarden

Delen

X
Image CAPTCHA