Hoe gaat het met de VoorleesExpress in Delfzijl?

Afgelopen januari zijn we in de gemeente Delfzijl gestart met de VoorleesExpress. Dankzij dit programma worden jonge kinderen met een taalachterstand wekelijks thuis voorgelezen. Dat helpt bij de taalontwikkeling én is heel gezellig. We richten ons in deze gemeente op kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar. Het is onze ambitie om de VoorleesExpress op te zetten in elke gemeente van de provincie Groningen.

Wekelijks voorlezen bij vijf gezinnen

Op dit moment zijn vijf gezinnen gekoppeld aan een gecertificeerde vrijwilliger die twintig weken lang bij het gezin thuis komt voorlezen. Het eerste gezin is al halverwege dit traject.

De eerste ervaringen van de vrijwilligers zijn positief. De kinderen weten vaak nog woordjes van de vorige keer én de ouders doen goed mee. Dit laatste is ook belangrijk, omdat we willen stimuleren dat de ouders na de voorleesperiode samen met hun kinderen enthousiast blijven over taal en boeken.

Op zoek naar vrijwilligers

Om zoveel mogelijk gezinnen te kunnen helpen, zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die zich graag als voorlezer willen inzetten voor de VoorleesExpress. Naast voorlezers, zoeken we ook coördinatoren. Een coördinator organiseert bijvoorbeeld één keer per zes weken een bijeenkomst voor de voorlezers in de bibliotheek. Ook heeft zij/hij de contacten met de gezinnen. Dit kan een hele verrijking zijn; kennis maken met gezinnen waar je anders niet komt.

Kijk hier voor meer informatie en vacatures.

De VoorleesExpress

Kijk hier voor meer informatie over de VoorleesExpress.

De VoorleesExpress is een samenwerking tussen Biblionet Groningen en het Centrum voor Jeugd en Gezin, kinderopvang, Humanitas en het Taalhuis.

Delen

X
Image CAPTCHA