Gezamenlijke agenda met culturele partners

Als provinciale steuninstelling hebben we samen met de andere steuninstellingen in de provincie Groningen een gezamenlijke agenda gemaakt. Daarop staan een aantal thema’s die we de komende tijd gaan oppakken: digitalisering, ontwikkeling van een gezamenlijk digitaal platform, vakdeskundigheid en opleidingen. Bovendien gaan we op basis van een aantal grote, inhoudelijke thema’s gezamenlijke activiteiten programmeren. 

Een voorbeeld daarvan is terug te zien in onze samenwerking met de Verhalen van Groningen. Samen organiseseren we Verhalencafés in onze bibliotheken. Ook werkten we volop samen in de voorbereiding voor activiteiten rond het thema van 2019  “100 jaar vrouwenkiesrecht”. 

In de eerste vier maanden van 2019 hebben we, samen met de andere steuninstelligen (Erfgoedpartners, Centrum Groninger Taal & CultuurVRIJDAGLibau en De Verhalen van Groningen) ons gericht op de provinciale verkiezingen in maart en een gezamenlijke profilering naar de nieuwe statenleden.  

Delen

X
Image CAPTCHA