Feestelijke certificering leescoördinatoren

De deelnemers aan de cursus Leescoördinator/Open Boek 2.0 kregen vorige week hun certificaat uitgereikt door Jacqueline Roelofs, manager Markt en Innovatie bij Biblionet Groningen. Voorafgaand aan de feestelijke uitreiking presenteerden de cursisten, allen leerkracht in het primair onderwijs, hun eindwerkstuk: het leesplan. Daarbij viel op dat de samenwerking met de bibliotheek een belangrijke plaats inneemt in de plannen van de kersverse leescoördinatoren.

Cursus leescoördinator

In de cursus Leescoördinator/Open Boek 2.0 komt onder andere de relatie tussen begrijpend lezen, de verschillende genres in de jeugdliteratuur, leesbevordering en het organiseren van een boekenkring aan de orde. Andere cursusonderdelen zijn het opstellen van een leesplan en het motiveren van het schoolteam. De leescoördinator fungeert als intermediair tussen basisschool en bibliotheek. Bij de realisatie van een Bibliotheek op school, is het opleiden van één of meerdere leescoördinatoren, door Biblionet Groningen, een vast onderdeel.

De Bibliotheek op school

Wij zijn in de provincie Groningen verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van de Bibliotheek op school. De Bibliotheek op school is een van de programmalijnen binnen het programma Kunst van Lezen waarbij bibliotheek en school een meerjarige samenwerking aangaan rondom lezen en mediawijsheid. Jaarlijks worden alle activiteiten vastgelegd in een lees- en mediaplan waarin onder andere doelen worden bepaald aan de hand van gemonitorde resultaten. Dit zorgt eveneens voor borging in het beleidsplan van de school.

Meer lezen, beter in taal

Veel scholen zijn actief bezig met het maken van taalbeleidsplannen die maatregelen bevatten om de taalontwikkeling van hun leerlingen te stimuleren. Een belangrijk doel daarbij is het leesplezier van kinderen te vergroten en ze daarmee te stimuleren om meer te lezen, op school maar ook thuis. Want wat blijkt: wie meer leest, scoort hoger op taal. Onderzoek heeft inmiddels laten zien dat kinderen die veel lezen, hoger scoren op de Cito-eindtoets.

Delen

X
Image CAPTCHA