Dollardcollege Woldendorp krijgt Bibliotheek op School

Het Dollardcollege in Woldendorp krijgt een Bibliotheek op School. Dankzij de landelijke stimuleringsregeling van Kunst van Lezen komt de school hiervoor in aanmerking. Op donderdag 5 december werd de samenwerkingsovereenkomst getekend door Jan van der Veen, teamleider Bovenbouw, Freddy Arends, teamleider Onderbouw, en Rachel van den Hoogen, bestuurder van Biblionet Groningen.

De Bibliotheek op School

Binnen het project de Bibliotheek op School werken verschillende samenwerkingspartners aan het verbeteren van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van de leerlingen. Dit gebeurt onder meer door het opstellen van een taal- en mediabeleidsplan waarmee structurele aandacht voor lezen en mediawijsheid op school gewaarborgd is. De bibliotheek is deskundig op het gebied van taal- en leesbevordering en daarmee de ideale partner voor het onderwijs. Naast het leveren van een actuele en gevarieerde collectie, ondersteunt Biblionet Groningen de school met advies en het faciliteren van activiteiten in de Bibliotheek op school.

Stimuleringsregeling Kunst Van Lezen

De stimuleringsregeling van Kunst van Lezen is bedoeld om samenwerking tussen bibliotheken en scholen te bevorderen door middel van structurele aandacht voor vrij lezen en vrijetijdslezen als onderdeel van het onderwijsprogramma en het taalbeleid van de school.

Taalvaardigheid en leesplezier

Taalvaardigheid is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle deelname aan het onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat veel leerlingen het lezen van teksten lastig vinden omdat hun woordenschat vaak niet groot genoeg is om de tekst goed te kunnen begrijpen. Veel scholen zijn dan ook actief bezig met het maken van taalbeleidsplannen die maatregelen bevatten om de taalontwikkeling van hun leerlingen te stimuleren. Idealiter maakt ook vrij lezen (het lezen in boeken, strips en tijdschriften naar eigen interesse) op school deel uit van zo’n taalbeleidsplan. Want wat blijkt: wie meer leest, scoort hoger op taal.

Biblionet Groningen

In de provincie Groningen is Biblionet Groningen verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van de Bibliotheek op school. In samenwerking met Kunst van lezen, maar vooral met gemeenten, voor- en vroegschoolse instellingen en scholen voor primair en voortgezet onderwijs bekijken we waar de Bibliotheek op school voor toegevoegde waarde kan zorgen. In onze provincie zijn al meer dan 100 onderwijslocaties waar gewerkt wordt met de Bibliotheek op school.

Het Dollardcollege in Woldendorp

Het Dollardcollege is een school die jongeren begeleidt naar de best mogelijke uitgangspositie voor het ontwikkelen van hun talenten en het realiseren van hun ambities in de maatschappij. Ze zorgen daarom voor een veilige, moderne leeromgeving waarin de leerling wordt uitgedaagd. De vestiging heeft ongeveer 325 leerlingen en verzorgt vmbo, mavo, havo en vwo (onderbouw).

 

 

Delen

X
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA