De toekomst van de bibliotheek volgens onze leden

De verwachtingen van onze leden over de toekomst van de bibliotheek sluiten goed aan bij de door Biblionet Groningen ingezette verbreding naar een maatschappelijke en educatieve bibliotheek. Leden verwachten dat de bibliotheek over 10 jaar nog steeds een plek is voor lezen en lenen, maar ze hebben ook belangstelling voor de sociale en maatschappelijke functie. Zo blijkt uit recent onderzoek onder Groningse bibliotheekleden.

De bibliotheek over 10 jaar

Voor de Groningse bibliotheekleden hebben boeken over 10 jaar nog steeds een centrale rol in de bibliotheek. Boeken zijn één van de belangrijkste, spontaan genoemde, redenen om ook in de toekomst naar de bibliotheek te gaan. Men heeft het dan over fysieke boeken, maar ook over (een ruim en actueel aanbod aan) e-books. Leden noemen spontaan ook allerlei specifieke zaken met betrekking tot de ruimte die de bibliotheek zou moeten bieden, en dat de bibliotheek een ontmoetingsplek zou moeten zijn. Verder zijn digitale diensten voor een deel van de leden essentieel om in de toekomst gebruik te blijven maken van de bibliotheek.

Leden zeggen in de toekomst belangstelling te hebben voor het lenen van boeken, leestips en inspiratie, kranten & tijdschriften. Er blijft interesse in digitale informatiebronnen, (kinder-)activiteiten en cursussen. Daarnaast is er belangstelling voor de maatschappelijke functie van de bibliotheek (hulp en advies op allerlei gebieden) en bij de helft van de leden ook voor nieuwere diensten zoals een ‘speeltuin’ met nieuwe gadgets, werk- en studieplekken, en oefenruimtes. De sociale functie in de zin van mensen ontmoeten, en kennis en ervaringen delen, blijft verder erg belangrijk.

Bibliotheekconcepten in de toekomst

Meest aansprekend voor de huidige leden zijn bibliotheekconcepten die focussen op ‘lezen & informatie’ en op ‘persoonlijke ontwikkeling’. Daarna volgen ‘jeugd & onderwijs’ en ‘ontmoeting & verblijf’. Maar er bestaat zeker ook interesse voor concepten waarbij het accent ligt op ‘participatie & zelfredzaamheid’ en voor de nieuwere bibliotheekconcepten ‘(digitale) communityvorming’ en ‘wetenschap & techniek’.

Ledenparticipatie

Veel van de Groningse bibliotheekleden, 6 op de 10, geven aan dat zij (misschien) wel op één of andere manier actief willen zijn in de bibliotheek. Men denkt daarbij dan vooral aan het geven van workshops, cursussen en lezingen op hun expertisegebied (hobby- of werkgerelateerd). Verder ziet men zichzelf mogelijk actief in leesclubs of door middel van voorlezen.

Conclusie

De toekomst van de bibliotheek is een abstract onderwerp; mensen kunnen zich vaak moeilijk een beeld van de toekomst voorstellen. Aan de resultaten van het onderzoek zien we dat onze leden wel openstaan voor nieuwe producten, diensten en concepten. Bovendien zien we dat de verwachtingen en belangstelling van de huidige leden aansluiten bij de door Biblionet Groningen ingezette verbreding naar een maatschappelijke en educatieve bibliotheek. De meeste van onze leden verwachten ook over 10 jaar dat de bibliotheek een fysieke plek met boeken is, maar ze hebben ook belangstelling voor de nieuwere en bredere rol van Biblionet Groningen. Die verbreding zien ze vooral op het gebied van de sociale en maatschappelijke functie en op het vlak van persoonlijke ontwikkeling.

Een aanzienlijk deel van de leden geeft aan zelf actief te willen zijn in de bibliotheek van de toekomst. Dit sluit goed aan bij onze organisatieontwikkelingen, maar ook bij de participatiesamenleving. Het is daarbij relevant om op te merken dat veel leden aangeven een bijdrage te willen leveren die aansluit bij hun kennis en ervaring.

Delen

X
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA