CBS de Maarsborg start met Bibliotheek op school

Basisschool CBS de Maarsborg in Stadskanaal is vanmiddag gestart met de Bibliotheek op school. De school kwam hiervoor in aanmerking dankzij de landelijke stimuleringsregeling van Kunst en Lezen. Burgemeester Froukje de Jonge van de gemeente Stadskanaal opende het programma op een feestelijke manier.

De Bibliotheek op school 

De Bibliotheek op school vergroot het plezier in lezen. Binnen het project werken verschillende samenwerkingspartners aan het verbeteren van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van de kinderen. Dit gebeurt onder meer door het opstellen van een taal- en mediabeleidsplan waarmee structurele aandacht voor lezen en mediawijsheid op school gewaarborgd is. Vooral de aandacht voor taal- en (voor)leesbevordering maakt dit landelijke programma tot een succes. Naast het leveren van actuele en gevarieerde collectie, ondersteunt Biblionet Groningen de school met advies en het faciliteren van activiteiten in de Bibliotheek op school. 

Stimuleringsregeling Kunst van Lezen

De stimuleringsregeling Kunst van Lezen is bedoeld om de samenwerking tussen bibliotheken en scholen te bevorderen door middel van structurele aandacht voor vrij lezen en vrijetijdslezen als onderdeel van het onderwijsprogramma en het taalbeleid van de school. 

Taalvaardigheid en leesplezier

Taalvaardigheid is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle deelname aan het onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat veel leerlingen het lezen van teksten lastig vinden, doordat hun woordenschat vaak niet groot genoeg is om de tekst goed te kunnen begrijpen. Veel scholen zijn dan ook actief bezig met het maken van taalbeleidsplannen die maatregelen bevatten om de taalontwikkeling van hun leerlingen te stimuleren. Idealiter maakt ook vrij lezen (het lezen in boeken, strips en tijdschriften naar eigen interesse) op school deel uit van zo’n taalbeleidsplan. Want wat blijkt: wie meer leest, scoort hoger op taal. 

Biblionet Groningen

In de provincie Groningen is Biblionet Groningen verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van de Bibliotheek op school. In samenwerking met Kunst van Lezen, maar vooral met gemeenten, voor- en vroegschoolse instellingen en scholen voor primair en voortgezet onderwijs bekijken we waar de Bibliotheek op school een toegevoegde waarde kan zijn. In onze provincie wordt al op meer 100 onderwijslocaties gewerkt met de Bibliotheek op school. 

CBS de Maarsborg in Stadskanaal 

Basisschool CBS de Maarsborg is een school met de missie “In geborgenheid groeien”. De school wil graag dat elk kind zijn unieke zelf mag zijn en in veiligheid en geborgenheid kan opgroeien. CBS de Maarsborg is de zestiende basisschool in de gemeente Stadskanaal die van aan de slag gaat met het programma Bibliotheek op school. 

Delen

X
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA