Bibliotheek Stadskanaal helpt vanaf november met vragen over de digitale overheid

In bibliotheek van Stadskanaal wordt in november het Informatiepunt Digitale Overheid geopend. Groningers kunnen hier terecht met vragen over onder andere DigiD en het digitaal aanvragen van zorg en huurtoeslag.  De bibliotheek Stadskanaal maakt deel uit van de vijftien kopgroep bibliotheken die de weg plaveien voor een landelijk dekkend netwerk van Informatiepunten.

Hulp bij digitale vragen

Vier miljoen Nederlanders ondervinden problemen bij digitaal contact met de overheid. Daarom opende staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties begin juli het eerste Informatiepunt Digitale Overheid in Venlo.

Mensen kunnen terecht bij de Informatiepunten Digitale Overheid met vragen over de dienstverlening van alle organisaties die meedoen. Bibliotheekmedewerkers helpen hen met het vinden van informatie op websites en verwijzen voor persoonlijke informatie zo nodig door naar lokale partners. Dit zijn organisaties waarmee de Bibliotheek samenwerkt, zoals welzijnsinstellingen, ouderenbonden, gemeente en zorgkantoren.

Iedereen moet mee kunnen doen

De digitalisering van de maatschappij én de overheid vraagt om digitale vaardigheden. Dat is niet voor iedereen even makkelijk. In december stuurde staatssecretaris Knops de aanpak digitale inclusie naar de Tweede Kamer.

‘Iedereen moet mee kunnen doen in de digitale samenleving. Ook de mensen die extra hulp nodig hebben. Met de start van deze Informatiepunten Digitale Overheid kunnen we mensen praktische hulp bieden bij digitaal contact met de overheid én hen stimuleren in het leren van digitale vaardigheden. Ik ben blij dat wij vanuit Binnenlandse Zaken dit initiatief samen met de KB en manifestgroep-partijen financieel mogelijk kunnen maken’, aldus staatssecretaris Knops.

Kopgroepbibliotheken werken samen met publieke dienstverleners

Van 2019 tot en met 2021 bouwen de samenwerkende partijen een landelijk dekkend netwerk via de bibliotheken op voor deze ondersteuning. Het is een initiatief van de Manifestgroep, waarin onder andere de publieke dienstverleners Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, SVB en UWV zijn verenigd, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek (KB).

Delen

X
Image CAPTCHA