Bibliotheek op school voor Maartenscollege en International School

Het Maartenscollege en de International School Groningen zijn scholen voor voortgezet onderwijs die naast dat ze op dezelfde campus zijn gelegen ook nauw samenwerken. Binnenkort gaan wij voor beide scholen een Bibliotheek op school realiseren. Op dinsdag 16 januari 2018 ondertekenden Mike Weston, directeur van de ISG en Arend Middelveld, bestuurder van Biblionet Groningen, de samenwerkingsovereenkomst.

Bibliotheek op school

Binnen het project de Bibliotheek op school werken verschillende samenwerkingspartners aan het verbeteren van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van de leerlingen. Dit gebeurt onder meer door het opstellen van een taal- en mediabeleidsplan waarmee structurele aandacht voor lezen en mediawijsheid op school gewaarborgd is. De bibliotheek is deskundig op het gebied van taal- en leesbevordering en daarmee de ideale partner voor het onderwijs. Naast het leveren van een actuele en gevarieerde collectie, ondersteunt Biblionet Groningen de school met advies en het faciliteren van activiteiten in de Bibliotheek op school.

Taalvaardigheid en leesplezier

Taalvaardigheid is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle deelname aan het onderwijs. Veel scholen zijn actief bezig met het treffen van maatregelen om hun leerlingen te stimuleren op het gebied van lezen. Zo ook het Maartenscollege en de International School. Daarnaast zien zij een rol voor de Bibliotheek op school weggelegd als hart van de school: een gezellige en inspirerende ruimte met een brede internationale collectie waar leerlingen rustig kunnen zitten lezen en werken, onderzoek kunnen doen voor hun werkstukken en materialen kunnen lenen.

Stimuleringsregeling Kunst van Lezen

Naast eigen financiële middelen wordt voor de realisatie en uitvoering van dit project gebruik gemaakt van de stimuleringsregeling de Bibliotheek op school voor voortgezet onderwijs/vmbo. Deze landelijke regeling heeft ten doel een duurzame meerjarige samenwerking tussen bibliotheek en scholen te bevorderen en goede voorbeelden te delen op het gebied van lezen en mediawijsheid binnen het voortgezet onderwijs.

Biblionet Groningen

In de provincie Groningen is Biblionet Groningen verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van de Bibliotheek op school. In samenwerking met Kunst van lezen, maar vooral met gemeenten, voor- en vroegschoolse instellingen en scholen voor primair en voortgezet onderwijs wordt bekeken waar de Bibliotheek op school voor toegevoegde waarde kan zorgen. In onze provincie zijn al meer dan 100 onderwijslocaties waar gewerkt wordt met de Bibliotheek op school.

Maartenscollege en ISG

Het Maartenscollege is een school voor mavo, havo, vwo en TTO/ MYP, met ruim 1400 leerlingen. De International School, met in totaal 200 leerlingen, biedt onderwijs aan buitenlandse kinderen die tijdelijk in Nederland wonen en Nederlandse kinderen die na hun verblijf in het buitenland zijn teruggekeerd naar Nederland.

Delen

X
Image CAPTCHA