Bibliotheek op school voor Hogeland College

Op het Hogeland College in Wehe den Hoorn wordt een Bibliotheek op school gerealiseerd. De school komt daarvoor in aanmerking dankzij de landelijke stimuleringsregeling van Kunst van Lezen. Op donderdag 4 mei is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door Arne Jan Bugel, locatieleider van het Hogeland College in Wehe den Hoorn en Arend Middelveld, bestuurder van Biblionet Groningen.

Bibliotheek op school voor het VMBO

Binnen het project de Bibliotheek op school voor het VMBO werken de verschillende samenwerkingspartners aan het verbeteren van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van de leerlingen. Dat krijgen ze door vrij lezen en door betrokken docenten die weten hoe ze overal en altijd op taal kunnen inzetten, lezen leuk kunnen maken en leerlingen mee kunnen nemen in het plezier van lezen. De bibliotheek is deskundig op het gebied van taal- en leesbevordering en daarmee de ideale partner voor het onderwijs. Naast het leveren van een actuele en gevarieerde collectie, ondersteunt Biblionet Groningen de school met advies en het faciliteren van activiteiten in de Bibliotheek op school.

Stimuleringsregeling Kunst van Lezen

De stimuleringsregeling van Kunst van Lezen is bedoeld om samenwerking tussen bibliotheken en scholen te bevorderen door middel van structurele aandacht voor vrij lezen en vrijetijdslezen als onderdeel van het onderwijsprogramma en het taalbeleid van de school.

Taalvaardigheid en leesplezier

Taalvaardigheid is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle deelname aan het onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat veel vmbo-leerlingen het lezen van teksten lastig vinden omdat hun woordenschat vaak niet groot genoeg is om de tekst goed te kunnen begrijpen. Veel scholen zijn dan ook actief bezig met het maken van taalbeleidsplannen die maatregelen bevatten om de taalontwikkeling van hun leerlingen te stimuleren. Idealiter maakt ook vrij lezen (het lezen in boeken, strips en tijdschriften naar eigen interesse) op school deel uit van zo’n taalbeleidsplan. Want wat blijkt: wie meer leest, scoort hoger op taal.

Biblionet Groningen

In de provincie Groningen is Biblionet Groningen verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van de Bibliotheek op school. In samenwerking met Kunst van lezen, maar vooral met gemeenten, voor- en vroegschoolse instellingen en scholen voor primair en voortgezet onderwijs bekijken we waar de Bibliotheek op school voor toegevoegde waarde kan zorgen. In onze provincie zijn al meer dan 100 onderwijslocaties waar gewerkt wordt met de Bibliotheek op school.

Hogeland College

Het Hoogeland College is een school voor vwo, havo, vmbo en lwoo met ruim 1400 leerlingen verdeeld over drie vestigingen in Warffum, Wehe den Hoorn en Uithuizen. De vestiging in Wehe den Hoorn is een school voor Dalton vmbo, tl havo en lwoo en wordt bezocht door ruim 180 leerlingen.

Delen

X
Image CAPTCHA