Bibliotheek op school voor de Adeborg in Aduard

Gisteren zijn op samenwerkingsschool de Adeborg alle 160 leerlingen getrakteerd op een enorm Voorleesontbijt. Natuurlijk om de Nationale Voorleesdagen te vieren maar vooral omdat aansluitend aan dit spetterende voorleesfeest wethouder Henk Bakker van de gemeente Zuidhorn de Bibliotheek op school feestelijk in gebruik nam.

De Bibliotheek op school

Biblionet Groningen is in de provincie Groningen verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van de Bibliotheek op school. De Bibliotheek op school is een van de programmalijnen binnen het programma Kunst van Lezen waarbij bibliotheek en school een meerjarige samenwerking aangaan rondom lezen en mediawijsheid. Jaarlijks worden alle activiteiten vastgelegd in een lees- en mediaplan waarin onder andere doelen worden bepaald aan de hand van gemonitorde resultaten. Dit zorgt eveneens voor borging in het beleidsplan van de school.

Meer lezen, beter in taal

Veel scholen zijn actief bezig met het maken van taalbeleidsplannen die maatregelen bevatten om de taalontwikkeling van hun leerlingen te stimuleren. Een belangrijk doel daarbij is het leesplezier van kinderen te vergroten en ze daarmee te stimuleren om meer te lezen, op school maar ook thuis. Want wat blijkt: wie meer leest, scoort hoger op taal. Onderzoek heeft inmiddels laten zien dat kinderen die veel lezen, hoger scoren op de Cito-eindtoets.

Kunst van lezen

Bij de realisatie en uitvoering van dit project wordt gebruik gemaakt van de stimuleringsregeling de Bibliotheek op school. Deze landelijke regeling heeft ten doel een duurzame meerjarige samenwerking tussen bibliotheek en scholen te bevorderen en goede voorbeelden te delen op het gebied van lezen en mediawijsheid binnen het primair onderwijs.

Delen

X
Image CAPTCHA