Bibliotheek op school: aantal blijft groeien

In de eerste helft van dit jaar nam het aantal basisscholen waarmee we samen een Bibliotheek op school realiseerden wederom toe. Inmiddels wordt in de provincie Groningen op 105 basisscholen gewerkt met dit programma dat kinderen stimuleert om meer te lezen, maar ook om goed om te gaan met internet, sociale media en games.

RKBS Willibrord

Op 9 mei is de Bibliotheek op school op RKBS Willibrord officieel in gebruik genomen door Francis Boen, wethouder Cultuur in de gemeente Stadskanaal. De Bibliotheek op school beschikt over een eigen plek in de school en is helemaal ingericht door de oudercommissie. Zo is er voor de nieuwe schoolbibliotheek onder andere een ‘boekenboom’ gemaakt. RKBS Willibrord maakt gebruik van de Stimuleringsregeling de Bibliotheek op school van Kunst van lezen.

Bibliotheek op school aan de Acaciahage in Stadskanaal

Het openingsfeest van de Bibliotheek op school op de basisscholen CBS Het Mozaïek en OBS Hagenhof, was op 14 mei 2018. Beide scholen doen mee aan Lezen is leuk!, een initiatief van Stichting Kinderpostzegels Nederland en Stichting Lezen, wat het onder meer mogelijk maakte een speciale boekenkast vol met actuele boeken voor alle groepen aan te schaffen. Peuterspeelzaal het Peuterpallet, die samen met de beide basisscholen is gehuisvest in het nieuwe gebouw aan de Acaciahage in Stadskanaal, maakt ook gebruik van de Bibliotheek op school.

De Bibliotheek op school

Bij het programma de Bibliotheek op school werken bibliotheken, scholen en gemeenten samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren. Door deze structurele aanpak komt er dagelijks meer aandacht voor leesplezier en voor het verstandiger omgaan met internet, sociale media en games op school en thuis. Biblionet Groningen helpt scholen om deze doelen te bereiken. Dat doen we met deskundige lees- en mediaconsulenten, met inspirerende boeken en een goede digitale lees- en leeromgeving.

Delen

X
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA