Biblionet Groningen reikt certificaten uit aan leescoördinatoren

De deelnemers van de cursus leescoördinator Open Boek ontvingen woensdag 1 februari certificaten uitgereikt. Leescoördinatoren geven het leesbeleid binnen de basisschool vorm door het opstellen, en met het team uitvoeren, van een (school)leesplan.

Na een toespraak van Janneke Klok, onze teamleider bibliotheken, zijn de certificaten tijdens een feestelijke slotbijeenkomst van de cursus aan de deelnemers uitgereikt. De leescoördinatoren werken allemaal op een basisschool in de stad of provincie Groningen. Met het certificaat op zak hebben zij een goede basis om ervoor te zorgen dat hun school en/of in De Bibliotheek op school een stimulerende leesomgeving wordt.

Cursus leescoördinator

In de cursus leescoördinator Open Boek komt onder andere de relatie tussen begrijpend lezen, de verschillende genres in de jeugdliteratuur, leesbevordering en het organiseren van een boekenkring. Andere cursusonderdelen zijn het opstellen van een leesplan en het motiveren van het schoolteam. De leescoördinator fungeert als intermediair tussen basisschool en bibliotheek. Bij de realisatie van een Bibliotheek op school, is het opleiden van één of meerdere leescoördinatoren, door Biblionet Groningen, een vast onderdeel. Een nieuwe cursusreeks staat gepland in het najaar van 2017, meer informatie hierover is hier te vinden.

De Bibliotheek op school

Wij zijn in de provincie Groningen verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van de Bibliotheek op school. De Bibliotheek op school is een van de programmalijnen binnen het programma Kunst van Lezen waarbij bibliotheek en school een meerjarige samenwerking aangaan rondom lezen en mediawijsheid. Jaarlijks worden alle activiteiten vastgelegd in een lees- en mediaplan waarin onder andere doelen worden bepaald aan de hand van gemonitorde resultaten. Dit zorgt eveneens voor borging in het beleidsplan van de school.

Meer lezen, beter in taal

Veel scholen zijn actief bezig met het maken van taalbeleidsplannen die maatregelen bevatten om de taalontwikkeling van hun leerlingen te stimuleren. Een belangrijk doel daarbij is het leesplezier van kinderen te vergroten en ze daarmee te stimuleren om meer te lezen, op school maar ook thuis. Want wat blijkt: wie meer leest, scoort hoger op taal. Onderzoek heeft inmiddels laten zien dat kinderen die veel lezen, hoger scoren op de Cito-eindtoets.

Delen

X
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA