Bestuur & toezicht

Stichting Biblionet Groningen wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur.

Raad van bestuur

Arend Middelveld is bestuurder van Biblionet Groningen. Hij geeft leiding en ondersteuning aan het management. Binnen de organisatie is hij de verbindende, sturende en inspirerende kracht. Ook draagt hij sterk bij aan de strategie en bedrijfscultuur. Naast deze functie is hij bestuurslid bij branchevereniging Vereniging Openbare Bibliotheken. De raad van bestuur volgt het Reglement raad van bestuur dat de raad van toezicht heeft vastgesteld.

Arend Midelveld

Raad van toezicht

De raad van toezicht van Stichting Biblionet Groningen houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur. Ambtelijk secretaris van de raad is Douwina de Vries, bereikbaar via e-mail. Onze raad van toezicht bestaat uit, v.l.n.r.:

  • Nynke Stellingsma
  • Alice Vellinga
  • Jur Stavast (voorzitter)
  • Bert Derksen
  • Robert Wielinga

Bij de samenstelling van de raad van toezicht werken wij met het protocol Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen. Hierin staat wat een raadslid moet kunnen en weten. Maar ook wat de raad als geheel aan kwaliteiten zou moeten hebben. De jaarlijkse vergoeding voor de leden van de raad van toezicht is € 3.000 en € 4.500 voor de voorzitter van de raad.

Goed bestuur en goed toezicht

De raad van toezicht van Stichting Biblionet Groningen volgt de volgende aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording van de Governance Code Cultuur:

X
Wachtwoord vergeten?