BLIC: Herken en ervaar laaggeletterdheid door training en VR

Dankzij virtual reality écht ervaren hoe het is om laaggeletterd te zijn? Het kan nu! Dankzij Blic. Blic is een training die met behulp van VR professionals laat ervaren wat het is om laaggeletterd te zijn. De VR wordt ingezet als middel tijdens de training. De training is gericht op het vanuit oprecht contact en verbinding laaggeletterdheid te herkennen en drempels als schaamte te overkomen waardoor er ruimte ontstaat om het thema laaggeletterdheid te bespreken. Ook wordt er aandacht besteed aan doorverwijzen in jouw regio naar (non-)formeel aanbod. Het middel VR is ondersteunend binnen de training en is mede mogelijk gemaakt door het bondgenootschap werken aan geletterdheid in Groningen. De training en de virtual reality is naar idee van onze Biblionet-collega's Mariça van de Weerd, Peter Doorn en externe Jessica Wolter, psycholoog.

Verplaatsen in laaggeletterden

Blic stelt professionals in staat om vanuit zichzelf in oprecht contact en verbinding met de ander een thema bespreekbaar te maken waar nog een taboe op rust of veel schaamte omheen zit. Dit is bij laaggeletterdheid nog steeds het geval. “Deze training gaat er voor zorgen dat professionals laaggeletterdheid herkennen, drempels als bijvoorbeeld schaamte kunnen overkomen en uiteindelijk goed kunnen doorverwijzen in al het aanbod in de regio”, aldus Mariça.

“Het is een innovatief, inspirerend Groninger initiatief waarin je tijdens de training laaggeletterdheid kan ervaren middels VR waardoor de professional zich beter kan verplaatsen in de laaggeletterden en in zichzelf’, vertelt Peter.

Schaamte

Tien jaar geleden was laaggeletterdheid een nog vrij onbekend begrip. Daar is inmiddels veel in veranderd. Toch zijn er nog tal van vooroordelen over mensen die peentjes zweten wanneer ze een tekst onder hun neus krijgen. ‘Die zal wel gewoon dom zijn’, of ‘dat zijn vast buitenlanders’. Deze vooroordelen helpen niet en vergroot gevoelens van schaamte. Een groot aantal mensen blijft hierdoor ‘achter de voordeur’ en is moeilijk te bereiken. “Schaamte is sowieso een belangrijk thema in de training, want schaamte doet iets in de dynamiek tussen de professional en de laaggeletterde. “Het is met name aan de professional om ruimte te geven aan gevoelens van schaamte op het moment dat laaggeletterheid herkend wordt. Het is dan de kunst om met jezelf en de ander in verbinding te blijven. Wanneer de professional dit lukt ontstaat er bijvoorbeeld veiligheid voor de ander om zich uit te spreken”, zo vertelt Mariça.

Voor professionals

Veel van de professionals komen in aanraking met laaggeletterden denk aan artsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers, maar ook incassomedewerkers of de ambtenaar bij het WMO-loket. Zowel de training als de VR is ontwikkeld samen met deze professionals uit het veld. Uit gesprekken blijkt dat zij uitstekende partners zijn met hart voor de zaak, maar dat ze ook zelf handelingsverlegenheid ervaren op het bespreekbaar maken van het thema laaggeletterdheid. Peter: “Met een VR-tool en bijhorende training kunnen zij zich beter verplaatsen in de belevingswereld van een laaggeletterde om vervolgens vanuit contact en verbinding het gesprek aan te gaan en goed te kunnen doorverwijzen naar aanbod in dorp of regio, als dat nodig is."

Taalhuis in de bibliotheek

Doordat in de training ook aandacht wordt besteed aan doorverwijzen in jouw regio of gemeente kunnen laaggeletterden sneller op de juiste plek terecht komen, bijvoorbeeld in het Taalhuis of een andere vorm van (non-)formeel aanbod. Mariça: “Samen met en via professionals bereiken we hierdoor meer mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, digitale vaardigheden en andere basisvaardigheden.”

Aan de slag

Zelf aan de slag met Blic? Vraag via het contactformulier meer informatie op over deze training.


CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA

Delen

X
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA